Ponuda

Vatrogasni aparati na bazi praha

Pogodni za gašenje razreda požara:
A (čvrsti materijali – drvo, papir, smeće, odjeća, plastika…)
B (zaspaljive tekućine – ulja, masti, boje, lakovi…)
C (gorivi plinovi – metan, propan, butan, acetilen…) požari elektro – uređaja do 1000V, s udaljenosti veće od 1m

 

Vatrogasni aparati na bazi vode

Vatrogasni aparat sa CO2 bočicom s punjenjem od 9 litara vode.

 

Vatrogasni aparati na bazi CO2

Glavna odlika svih aparata napunjenih sa CO2 je jednostavno i sigurno rukovanje te učinkovito gašenje požara razreda B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama.

 

 

Vatrogasni aparati na bazi plina

Aparati COMPUTER edition prvenstveno su namijenjeni za gašenje početnih požara na kompjuterskoj opremi. NAPOMENA: Požari elektro – uređaja do 1000V, s udaljenosti veće od 1m.

Vatrogasni aparati na bazi pjene

Punjeni su pjenom (voda + aditivi). Izazivaju efekt ugušivanja (AFFF) i hlađenja (voda). Idealni za korištenje na brodovima

 

 
 

Vatrogasne Naprtnjače i brentače

Naprtnjače i brentače su namijenjene za gašenje početnih požara i idealne za korištenje na nepristupačnom terenu.

 

PRODAJA - SAVJETOVANJE - PREZENTACIJE - SERVISI - NABAVA

Vatropromet Vam uz svoj servis nudi najveći asortiman vatrogasne i zaštitne opreme u Hrvatskoj. Opremu za Civilnu zaštitu, spasilačku i hidrantsku koja je uvijek dostupna na našem lageru. Kompletna oprema je atestirana i prema normama kako bi ispunila i najveće zahtjeve struke.

Naš team referenata konstantno prati tržište vatrogasne i zaštitne opreme za Vas, kako bi bili u toku i u svakom trenutku mogli ponuditi najkvalitetnije rješenje. Naše poslovanje se temelji na tome da nam je zaista stalo da klijent dobije proizvod koji zaista treba, a ne onaj koji će nama donijeti najveću zaradu.

Ponuda proizvoda ➤