Prijava na servis

Servis vatrogasnih aparata


Periodični pregled, kontrolno ispitivanje i punjenje aparata nakon upotrebe.
Servis visokotlačnih modula i crpki


Servis i održavanje visokotlačnih modula i crpki. Nabava i zamjena rezervnih dijelova.
Servis hidrauličkih alata i opreme


Servis spasilačke i hidrauličke opreme HOLMATRO. Redovni servis i zamjena dijelova.
Veleprodaja & maloprodaja vatrogasne i zaštitne opreme


Prodaja najsuvremenije vatrogasne i zaštitne opreme. Četiri prodajna centra u Hrvatskoj i u Banja Luci (BiH), čine nas vodećom tvrtkom u regiji na području vatrogastva i zaštite od požara.